Ny webbserver

Ännu syns inga större skillnader men med ny webbserver på plats så har jag förhoppningsvis en lite säkrare miljö med möjligheter att komma vidare.

  • Raspberrypi 4
  • Debian 11
  • Nginx 1.18
  • PHP 7.4
  • Mariadb 10
  • WordPress 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *