Och “ny” databasserver

När jag var färdig med den nya webbservern, så installerade jag om den gamla och flyttade sen över mina databaser dit.

  • Raspberrypi 2
  • Debian 11
  • Nginx 1.18
  • PHP 7.4
  • Mariadb 10

En del problem var det, inte med databsflytten i sig, men med databasanropen. Det visade sig att det API som jag använde för att anropa databasen från PHP inte längre stöddes i PHP 7. Jag fick alltså lov att byta ut alla databasanrop i koden. Men efter någon dags extra hackande så tror jag att allt funkar.

Nu är frågan bara vad jag gör med den gala databasservern som just har blivit över…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *