Temperatur

Temperaturen hemma hos mig just nu.

Sensor Temp­eratur Ålder (h:m)
Ute baksidan 7.9 °C 0:10
Ute framsidan 9.8 °C 0:14
Hall nere 22.3 °C 0:19
Hall uppe (fönster) 20.8 °C 0:18
Matrum 20.9 °C 0:04
Sovrum 22.1 °C 0:46

Detaljer om vald sensor:

Hall nere Värde Ålder (h:m)
temp 22.3 0:19
humidity 42.0 3:11
Hall nere, temp, senaste veckans värden.
Hall nere, temp, max-, medel- och minvärden per dag under senaste året.
Hall nere, temp, max-, medel- och minvärden per månad sedan start.

Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en Mysql-databas. Kurvorna presenteras med hjälp av morris.js