Temperatur

Temperaturen hemma hos mig just nu.

Sensor Temp­eratur Ålder (h:m)
Ute baksidan 4.7 °C 0:02
Ute framsidan 4.7 °C 0:00
Hall nere 21.3 °C 0:43
Hall uppe (fönster) 19.9 °C 0:37
Matrum 21.2 °C 2:03
Sovrum 20.7 °C 6:01

Detaljer om vald sensor:

Hall nere Värde Ålder (h:m)
temp 21.3 0:43
humidity 37.0 5:18
Hall nere, temp, senaste veckans värden.
Hall nere, temp, max-, medel- och minvärden per dag under senaste året.
Hall nere, temp, max-, medel- och minvärden per månad sedan start.

Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en Mysql-databas. Kurvorna presenteras med hjälp av morris.js